Conferentie

Civilization and Power

Freedom and Democracy

De VS vormen het eerste land ter wereld dat zijn maatschappij wil bouwen op één onwankelbaar idee: vrijheid. Wat kan Europa leren van Amerika en andersom? In het Westen lijkt het wezen van de vrijheid steeds meer te worden ingeperkt tot: vrijheid van meningsuiting, stemrecht en bovenal de vrijheid van de markt: een economisch model met een ontzagwekkende invloed op de inrichting van onze maatschappij. Denkers als Spinoza, Goethe, Mann en Camus hebben er echter op gewezen dat politieke vrijheid niet kan bestaan zonder geestelijke vrijheid en dat geestelijke vrijheid uiteindelijk niets anders is dan de idee van menselijke waardigheid.

De EU en de VS werken samen als het gaat om het beschermen van bestaande democratieën en het bevorderen van mensenrechten en democratie in die landen waar dat nog niet het geval is, i.h.b. in het Midden-Oosten. Voor de VS betekent dit voornamelijk een uitdaging op het gebied van de buitenlandse politiek. Voor de EU is het ook een binnenlandse uitdaging om etnische minderheden succesvol te laten integreren. Kunnen het Westen en de islam vreedzaam naast elkaar bestaan, of zal er altijd een clash of civilisations zijn, omdat er fundamenteel anders wordt gedacht over de waarden die een samenleving  koestert en waarvoor de ander een bedreiging vormt?