Connect

De triomf van de wetenschap

Voordrachtwedstrijd

In 1959 vroeg de Britse chemicus en romanschrijver C.P. Snow aandacht voor de groeiende kloof tussen de ‘two cultures’, tussen de waarheidsaanspraken van de harde bètawetenschap enerzijds en de ‘geleefde’ waarheid van de humaniora anderzijds. Tegenwoordig lijkt het erop dat van die twee culturen de wetenschappelijke getriomfeerd heeft. Het geloof in de wetenschap gaat ten koste van het geloof in de letteren – niet in de laatste plaats onder letterkundigen. Maar is de ratio van de wetenschap wel de enige bron van kennis waaruit we moeten putten? Zal de wetenschap het laatste woord hebben over de betekenis van het leven en de bestemming van de mens? Of moet de ‘zachte’ kennis van de humaniora weer in ere worden hersteld?

De wedstrijd
Op vrijdagavond 22 november brengen 8 jonge deelnemers de inhoud van hun essay uit het hoofd (hooguit gebruikmakend van enkele kaarten met aantekeningen) voor het voetlicht. De voordracht duurt 10 minuten. De jury, die bestaat uit hoogleraar, PvdA-senator en retorica-expert Willem Witteveen, oud-senator Pauline Meurs en sopraan Johannette Zomer, beoordeelt hun bijdrage zowel op inhoud als op retorische kwaliteit en kiest vervolgens een winnaar.

De winnaar wordt uitgenodigd deel te nemen aan het exclusieve speakers dinner voorafgaand aan de Nexus-conferentie, op 30 november. Tijdens dat diner zit hij of zij aan tafel bij de sprekers van de Conferentie. De winnaar is daarnaast speciale gast van het Nexus Instituut tijdens de Conferentie op 1 december en ziet zijn of haar voordracht gepubliceerd in Nexus 66, het conferentienummer.