Masterclass

Education’s End

Masterclass Anthony Kronman

De vraag naar de zin van je leven is de belangrijkste vraag die je je kunt stellen. Toch komt die vraag tijdens je studie aan de universiteit niet aan de orde: te persoonlijk, te gevoelig, te weinig meetbaar. Belachelijk, zegt Anthony Kronman.

Volgens Kronman heeft de universiteit altijd het oogmerk gehad studenten te laten nadenken over hun eigen leven door hen te laten kennismaken met de grote humanistische traditie van kunst en wetenschap. Maar de studie van de humaniora is in een diepe crisis beland: de alfa-studies willen steeds meer lijken op bèta- en gammastudies, en universitair docenten in de humaniora hebben zich in de afgelopen decennia door harde onderzoeksidealen, politieke correctheid en filosofische desoriëntatie in het nauw laten drijven.

Maar Kronman ziet een omslag in het denken naderen: steeds meer studenten en hun docenten snakken ernaar de grote vragen wél aan de universiteit te behandelen. Kronman bepleit met passie en overredingskracht een nieuw seculier humanisme dat gegrondvest is op een vergeten ideaal: wetenschappelijke reflectie op de zin en betekenis van het leven door bestudering van de grote letterkundige en filosofische werken uit het heden en het verleden. Heeft Kronman gelijk? Het woord is aan de studenten zelf.

Brochure

PUBLICITEIT

Teaching Life
12 november 2009
Univers

Addressing these large questions is not about giving spiritual advice, Kronman explains. If universities continue to ignore these questions, then, in his view, they are left to priests, rabbis and family. Philosophy, literature and other humanities can offer a counterbalance. ‘As a teacher, I can put the large questions before the students, explore them with some of the great answers that other human beings have given them. I can help the students map the landscape, so that they are able to navigate on their own.’ By Meike Oosterhuis