Connect

Hoe de wereld te veranderen?

Connect Essaywedstrijd

Hoe moeten we de wereld veranderen? Dat was het thema van de Nexus-conferentie 2012. We vroegen de leden van Nexus Connect een essay over deze vraag te schrijven. Uit de veertien inzendingen koos een jury bestaande uit Rob Riemen, Ruud Lubbers, Britta Böhler en Marcel van den Boogert vier finalisten: Ties Dams, Ruud van den Meerakker, Flip Cuijpers en Scott Douglas. Zij mochten aanschuiven bij het speakers’ dinner voorafgaand aan de conferentie. Ten overstaan van Alain Badiou, Margaret Atwood, John Gray en andere conferentiesprekers werd Scott Douglas uitgeroepen tot winnaar. Zijn essay zal verschijnen in Nexus 63 ‘Hoe de wereld te veranderen?’.

Uit het juryrapport:

‘Het essay van Scott Douglas onderscheidt zich door een zorgvuldige opbouw. Het gaat uit van een zeer persoonlijke ervaring — de auteur leert zijn beschadigde pleegzus een echt bouwwerk te construeren, een zandkasteel, door samen te werken met anderen, en schept zo een ervaring die haar wereld een klein beetje verandert — en beschrijft van hieruit het individu dat gevangen zit in historische en politieke abstracties. Het pleidooi van de auteur voor een schaal- en dimensieverandering is een pleidooi voor een essentieel menselijke manier van samenleven.’