Symposium

Intellectuelen en de politiek

Michael Ignatieff en Ruud Lubbers

Van oudsher bestaat er een spanning tussen de wereld van de idee├źn en het denken enerzijds en de wereld van het handelen en het concrete anderzijds; tussen de wereld van denkers en de wereld van beslissers; tussen het wereldbeeld van de intellectueel en dat van de politicus. Even oud is het verlangen van intellectuelen om invloed op de maatschappij en de politiek uit te oefenen; een verlangen dat zelfs Plato niet kon weerstaan.

Maar wat is de echte verantwoordelijkheid van intellectuelen? En in welke mate is dat ook een politieke verantwoordelijkheid? Horen intellectuelen thuis in de wereld van de (partij)politiek, of moeten ze daar juist verre van blijven en hun onafhankelijkheid bewaren? Of zouden intellectuelen in ons postideologische tijdperk, waarin geen politieke partij nog echt weet waar ze voor staat, behalve voor het behouden van de eigen machtsbasis, meer dan ooit geroepen moeten zijn de idealen en het intellect weer terug te brengen in een wereld die geen idee meer lijkt te hebben van vragen als: wat is nu een goede maatschappij? Wat bindt een samenleving? Hoe gaan we om met de uitdagingen van de 21ste eeuw? Deze vragen vormden de inzet van een debat over intellectuelen en de politiek tussen Michael Ignatieff en Ruud Lubbers.

PUBLICITEIT

Weblog Philip Eijlander, rector magnificus Tilburg University
15 november 2007
Onder de noemer “On Political Judgement” ging Ignatieff in op de verschillen tussen politiek handelen en politieke oordeelsvorming enerzijds en het denken en handelen van intellectuelen aan de andere kant. Onder verwijzing naar het werk van Berlin en Weber analyseerde hij de verschillen in het omgaan met de werkelijkheid, in de mogelijkheid om rekening te houden met nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden en vooral ook in de “accountability”. Hij liet overtuigend zien hoe ingewikkeld het is om verantwoording af te moeten leggen aan degenen die hun stem aan jou hebben toevertrouwd. Ook het aansluitende debat met Ruud Lubbers boeide zeer. Lubbers maakte het onderscheid tussen de “normale politiek” en de “hoogstaande politiek” van het niveau staatsman/staatsvrouw.