Lezing

Latitude, Slaves and the Bible

Nexus-lezing Carlo Ginzburg

De microgeschiedenis leidt uit individuele verhalen brede historisch-sociologische bespiegelingen af, zoals Auerbach dat in Mimesis deed. De effectiviteit van die methode blijkt uit Carlo Ginzburgs behandeling van het leven van Jean-Pierre Purry (1675-1736), een verarmd Zwitsers ambtenaar en calvinist, die kolonisatieplannen smeedde en ze uitvoerde, zich beroepend op het Exodusverhaal in de Bijbel. Purry’s casus blijkt licht te werpen op de theorieën van Max Weber en Karl Marx.
Nexus-lezing 2002: Latitude, Slaves and the Bible. A Local Approach to Globalization