Conferentie

Living European Values

Arts and Education

Welvaart en veiligheid zijn de voorwaarden, niet de waarden, die het wezen van de beschaving vormen. Indien een beschaving uitsluitend gericht is op veiligheid, ontstaat een politiestaat zonder de vrijheid die een beschaving voedt. Daarbij, een samenleving die welvaart en geld tot absolute waarden verheft, vergeet de geestelijke waarden en zal met de decadentie ten onder gaan. Cultuur is het domein waar naar de betekenis van de belangrijkste geestelijke en morele waarden moet worden gezocht. Het cultureel erfgoed bestaat uit de grote werken van denkers en dichters, kunstenaars en profeten, die ons kennis kunnen verschaffen over het goede, het ware en het schone. Een massamaatschappij daarentegen wordt gekenmerkt door het feit dat er geen plaats is voor de geestelijke en morele waarden. Het ‘beste’ is dan gericht op: het nuttigste, grootste, meest functionele, snelste, gemakkelijkste, leukste en zo verder. Het gaat om materiële en mathematische waarden. In welke mate is de EU een beschaving en in welke mate een massamaatschappij? Hoe vervullen kunstenaars en intellectuelen hun verantwoordelijkheid voor de cultuur? Wat is de betekenis van de humaniora in een technologisch tijdperk?

PROGRAMMA

Zaterdag 23 oktober

09.00 Receptie

09.30 Debat Culture and Mass Society

10.50 Debat

12.30 Lunch

13.30 Debat The Muses and Education

15.20 Debat

17.00 Einde

19.30 Diner

Zondag 24 oktober

09.00 Receptie

09.30 Debat What Ought to be Done?

12.30 Einde

13.00 Lunch