Conferentie

No Place for Cosmopolitans?

Nexus-conferentie 1999

Een kosmopoliet wil de culturen en talen van de wereld leren kennen. Welke kosmopolieten kent de Europese cultuurgeschiedenis? Onder meer de oude Grieken, de klassieke humanisten, de 18de-eeuwse liberale intellectuelen en bij uitstek ook de verlichte Europese joden.

Is kosmopolitisme, evenals de transcendente waarden, als ideaal verdwenen nu geld als dominante waarde heerst en de invloed van het globalisme gestaag groeit? Wat is de betekenis van het kosmopolitisch ideaal voor onze politieke, culturele en persoonlijke identiteit?

PROGRAMMA

09.35 Welkom

09.45 Keynote lezing Pavel Tigrid

10.15 Keynote lezing Alberto Manguel

10.45 Debat What is the Identity of a Cosmopolitan?

11.45 Lezing Mark Anderson

12.10 Lezing Michael Ignatieff

12.40 Debat Are we in need of Cosmopolitanism?

13.15 Lunch

14.00 Debat A Place for Cosmopolitans

15.00 Debat Exiles and Immigrants

16.05 Concert: Anna Mahler Werfel, Sämtliche Lieder, uitgevoerd door Het Brabants Orkest, o.l.v. Julian Reynolds

16.45 Lezing Roberto Calasso

17.05 Debat

17.45 Debat Berlin Metropolis. A Cosmopolitan Place

18.30 Diner

20.00 Lezing door Bronislaw Geremek

20.30 Debat Will Europe be a place for cosmopolitans?

21.45 Receptie