Lezing

Occidentalism

Nexus-lezing Avishai Margalit

Edward Said introduceerde de term oriëntalisme voor een stereotype beeld dat westerse wetenschappers hadden geschapen van het Oosten en zijn inwoners. Avishai Margalit beschrijft het occidentalisme: het Westen in de ogen van de rest. Deze ideologie, die het Westen afschildert als een bandeloze en materialistische samenleving van afgoderij, leidt net als Saids variant tot ontmenselijking en vormt daardoor een serieus moreel en politiek probleem. De aanslagen van 11 september 2001 laten zien hoe groot dat probleem is.

Nexus-lezing 2004: Occidentalism. The West in the Eyes of its Enemies

AANBEVOLEN