Conferentie

Past, Present and Future

The Idea of Europe

Europese waarden? De idee Europa bestaat uit ons cultureel erfgoed en een reeks morele waarden. Kan een ethisch universalisme nog wel bestaan in tijden van individualisme en cultureel relativisme? Zijn er niet-onderhandelbare gemeenschappelijke waarden? Is er een hiërarchie van waarden? Wat is de basis van dit universalisme en hoe vermijd je absolutisme? Europese tradities De Europese joden zijn uitgemoord, het christendom is aan het verdwijnen en het Bildungsideaal van de Verlichting heeft plaatsgemaakt voor een kenniseconomie. Heeft het nog wel zin om te verwijzen naar de tradities die ooit het Europese beschavingsideaal hebben geschraagd? En is er ruimte voor een Europese islam?

Europese identiteit? Milan Kundera stelt de vraag: Kan de Europese Unie volstaan met een economische en politieke eenheid zonder culturele eenheid? Europa heeft altijd bestaan bij de gratie van een variëteit aan culturen, talen en tradities. Hoe verhoudt culturele eenheid zich tot grenzen en integratie? Toekomst van de Europese beschaving De eerlijkheid gebiedt te erkennen dat de westerse democratie niet langer gericht is op het cultiveren van de hoogste geestelijke en morele waarden. Europa is een massamaatschappij geworden, vooral gericht op materiële waarden, in de greep van massamedia, entertainment, consumentisme. Welke toekomst gaat de EU tegemoet?

PROGRAMMA

Zaterdag 2 oktober

09.30 Debat Foundations of European Unity

10.50 Debat

12.30 Lunch

13.30 Debat European Identity

15.20 Debat

20.00 Diner

Zondag 3 oktober

09.30 Debat The Future of European Civilisation

10.50 Debat

12.30 Einde