Lezing

Retrospective Thoughts on Orientalism

Nexus-lezing Edward Said

Zijn boek Orientalism (1975), waarin Edward Said de valse vooronderstellingen blootlegde die de westerse, orientalistische blik op de Arabische wereld en het Midden-Oosten bepaalden, sloeg in als een bom. Vijftien jaar later kijkt Said in de eerste Nexus-lezing terug op de impact van zijn boek. Hij verdedigt zich tegen critici die hem antiwesters noemen en signaleert een heuglijke ontwikkeling die zich sindsdien heeft doorgezet in de wetenschap, waarbij vaak eeuwenlang geldende aannames omtrent volkeren en culturen in vraag worden gesteld.

PUBLICITEIT

Recensie in De Volkskrant
De filosoof en literatuurwetenschapper Edward Said houdt op 22 september in Tilburg de eerste Nexus-lezing. Said, die hoogleraar is aan Columbia University in New York, is van Palestijnse komaf, maar woont al tientallen jaren in de Verenigde Staten. Hij heeft zich daar ingezet voor de Palestijnse zaak en was woordvoerder van de PLO. Said geniet faam als literatuurwetenschapper, maar dankt zijn grootste bekendheid aan zijn cultuurfilosofische werk. In 1978 publiceerde hij Orientalism, waarin hij het beeld analyseerde dat Europeanen zich in de vorige eeuw van de Arabische wereld hebben gevormd. Die beelden gingen volgens Said terug op imperialistische en kolonialistische uitgangspunten. Vorig jaar verscheen van zijn hand Culture and Imperialism, waarin hij zijn stellingname nader uitwerkte.