Conferentie

The Legacy of the Twentieth Century

Part III. The Muses' Farewell

Wat resteert er van de Europese cultuur na een eeuw die gedomineerd werd door totalitarisme en nihilisme? Heeft deze cultuur na twee wereldoorlogen, twee atoombommen en voortdurende genocides nog recht van bestaan? Zijn begrippen als waarheid, schoonheid en goedheid nog levensvatbaar?

Wat is er met de kunsten gebeurd in de 20ste eeuw? Hoe hebben zij de crisis in de cultuur tot uitdrukking gebracht en welke veranderingen hebben zij door deze crisis ondergaan? Zowel de godsdiensten als de kunsten, als de politiek worstelen met de fundamentele ontwikkelingen in onze maatschappij. Kunnen we, moeten we, de Muzen, als draagsters van de Europese cultuur, weer een plaats bieden?

AANBEVOLEN

Homi Bhabha, The Location of Culture, 1994.

Nexus playlists op Spotify van:
–  Peter Schat
–  Johannes Brahms
–  Arnold Schoenberg
–  Sarah Rothenberg
–  Kurt Weill

PROGRAMMA

09.30 Welkom

09.45 Keynote-lezing George Steiner

11.10 Lezing Homi Bhabha

11.30 Lezing Joop Doorman

11.50 Debat Truth, Values and Human Dignity

12.30 Lunch

13.15 Gesprek Ian Buruma en John Richardson

14.00 Lezing Donald Mitchell

14.25 Lezing en diapresentatie door Jean Clair

14.50 Debat The Disenchantment of the Muses

16.15 Concert: Peter Schat, Anathema, Johannes Brahms, Opus 119, Klavierstucke, Arnold Schoenberg, Scherzo, uitgevoerd door Sarah Rothenberg

16.45 Lezing Roger Scruton

17.10 Debat A World Without Muses

18.15 Diner

19.45 Concert: Kurt Weill, Liederen, door Henriette Serline Schenk en Paul Prenen

20.15 Debat The Return of the Muses

22.00 Receptie