Conferentie

The Politics of European Values

Opening Conference

Anno 2004 wordt de Europese Unie met een paradox geconfronteerd. Enerzijds is de droom van de Europese founding fathers Churchill, Schuman en Monnet, in vervulling gegaan: verzoening, stabiliteit en voorspoed in een groeiend verenigd Europa. Anderzijds heeft de Europese Unie naarmate de integratie voortschrijdt, steeds meer moeite het gemeenschappelijke te benoemen in de pluriformiteit. Want wat is Europa? Op deze vraag past in wezen slechts een antwoord dat recht doet aan de rijke geschiedenis van dit werelddeel. Europa is een idee. Europa is een beschavingsideaal. Europa is een verzameling van culturele en morele waarden, die voortdurend moeten worden onderhouden en bekrachtigd. Tijdens de debatten van deze conferentie zullen onder meer de volgende vragen worden gesteld: – Wat is het belang van gemeenschappelijke waarden als vrijheid, solidariteit en respect in een verenigd Europa? – Wat bindt de burgers van Europa in de 21ste eeuw? – Wat zijn de verantwoordelijkheden van de politiek t.a.v. het Europese beschavingsideaal en zijn waarden? Welke mogelijkheden heeft de politiek om de idee Europa te bevorderen? – Welke rol kunnen onderwijs en voorlichting spelen bij het bevorderen van Europees burgerschap?

Word lid van Nexus

(Foto’s © Robert Goddyn)

PROGRAMMA

10.30 Welkom

10.35 Inleiding Jan Peter Balkenende

11.00 Inleiding Valéry Giscard d’Estaing

11.30 Debat Fundament van de Europese Eenheid

12.30 Lunch

13.30 Inleiding Amitai Etzioni

14.00 Debat Waarden onderhouden

15.20 Inleiding Vaira Vike Freiberga

15.30 Debat Agenda en beleid voor de toekomst

16.45 Afsluiting door Jan Peter Balkenende

17.15 Borrel