Conferentie

The Quest of Life

Part I. Love and Death

Deze Nexus-conferentie is gebaseerd op Wagners opera Tristan und Isolde o.l.v. Simon Rattle bij De Nederlandse Opera. Tristan und Isolde leert ons niet alleen over liefde; het is ook, en misschien zelfs nog meer, een hymne aan de dood. Elk mens wordt in zijn leven geconfronteerd met de dood. Voor de ene mens leidt deze confrontatie met de dood tot een zoektocht naar de betekenis van het leven, terwijl een ander alleen nog maar verlangt te sterven. Het leven van de mens wordt zo voortgedreven door verlangen en vrees. Vragen die hieruit voortvloeien zijn: Kan liefde ons verlossen? Kan de dood ons verlossen? Wat is het geheim van Tristan und Isolde?

PROGRAMMA

09.30 Welkom

09.45 Keynote lezing Tatjana Tolstaja

11.10 Lezing door Paul Kahn

11.30 Debat Tijdperken van verlies

12.30 Lunch

13.15 Lezing Leon Wieseltier

14.00 Debat The Secret of Death

15.45 Concert: Wagner, Wesendonk Lieder, uitgevoerd door Petra Lang

16.15 Lezing Bryan Magee

16.45 Debat The Secret of Tristan and Isolde

18.15 Diner

19.45 Concert: Benjamin Britten, Cabaret Songs, uitgevoerd door Henriette Serline Schenk en Paul Prenen

20.00 Debat Redemption