Conferentie

The Quest of Life

Part III. The Anatomy of Loss

God is dood, de goden zijn verbannen, mythen zijn niet meer dan verhalen, symbolen zijn vernietigd, eeuwenoude waarheden verloren en ideologieën ontmaskerd. Noem het secularisatie, nihilisme, onttovering, ontideologisering, individualisering. Maar is dit de geschiedenis van een verlies of de geschiedenis van een bevrijding uit starre tradities en illusoire denkbeelden? Zijn oude ideeën nog zinvol in een nieuwe wereld? Wat heeft de mens nodig in zijn queeste naar betekenis? Het zijn moeilijke vragen, omdat er geen makkelijke antwoorden voor zijn, en toch zijn dit de vragen waaraan geen mens ontsnapt.

PROGRAMMA

09.20 Welkom

09.30 Lezing Roger Scruton

10.35 Debat Tijdperken van Verlies

12.00 Lunch

12.45 Bach gespeeld door Nicoline van Santen

13.00 Lezing Moshe Halbertal

13.30 Animatiefilm Vader en Dochter

13.40 Debat Ervaringen van Verlies

15.20 Gedichten Adam Zagajewski

15.30 Debat

16.45 Concert Eugène Ysaye, gespeeld door Nicoline van Santen

17.00 Diner

19.00 Concert Italiaanse Barok, uitgevoerd door Johannette Zomer, Fred Jacobs, Paulina van Laarhoven

19.30 Lezing Leon Wieseltier

20.15 Debat De leerschool van verlies

22.00 Borrel

AANBEVOLEN

Roger Scruton, The Aesthetics of Music, 1997.

Nexus playlists op Spotify van:
–  Johan Sebastian Bach
–  Eugène Ysaÿe
–  Johannette Zomer