Conferentie

The Quest of Life

Part II. Evil

Waar komt het kwaad vandaan? Deze vraag van Augustinus heeft nooit aan geldigheid ingeboet. Hoezeer we ook vertrouwen op onze ratio, op vooruitgang, democratie, technologie, en de belofte koesteren van geluk voor allen, telkens is er het schandaal van het kwaad. Aan Dostojevski hebben we waarschijnlijk het meest scherpzinnige inzicht in de psychologie van het kwaad te danken. Romans als Boze geesten, Misdaad en straf en De gebroeders Karamazow zijn zoektochten naar de betekenis van het demonische. Wie geslagen wordt door het lot, kent de vragen van Job. Waarom dit kwaad, dit onrecht, dit lijden? Kunnen we een antwoord, een betekenis vinden of moeten we de absurditeit het laatste woord laten?

PROGRAMMA

09.20 Welkom

09.30 Lezing Leszek Kolakowski

10.40 Debat

11.50 Presentatie door Norman Kleeblatt

12.15 Gesprek Kleeblatt en Robert Boyers

13.00 Lunch

13.45 Lezing John Coetzee

14.30 Debat The Possessed. Crime and Punishment. Guilt and Atonement

16.15 Lezing Moshe Halbertal

17.00 Debat The Questions of Job. The Answer of Faust

17.45 Diner

19.45 Aria’s door Julian Reynolds en Henk Smit

20.15 Debat Paradise Lost. Paradise Regained

21.45 Borrel