Conferentie

The Revolution of Hope

Nexus-conferentie 2021

Bestel entreekaarten   Download brochure   Word Nexus-lid

Zaterdag 20 november, 10.00 uur – 16.00 uur, Nationale Opera & Ballet, Amsterdam

In het coronajaar klonk er een radicale roep om verandering. Wereldwijd waren er vlammende straatprotesten tegen racisme, de vernietiging van de aarde, de heropleving van het fascisme en corruptie. Een jaar later brandt het revolutionaire vuur nu nog bijzonder hard. Revoluties kunnen grensverleggende doorbraken teweegbrengen. Maar de geest van revolutie leidt niet altijd tot een revolutie van de geest. Waar vinden we, te midden van alle hedendaagse crises, de hoop en moed om de wereld te verbeteren? Welke revolutionaire krachten zijn er nu gaande? Hoe verhouden onze revolutionaire idealen zich tot de weerbarstige werkelijkheid? En wat is ervoor nodig om de roep om vrijheid te verheffen tot een diep doorvoelde realiteit?

Entreekaarten
Standaard 95,00
Nexus-lid (max. 4) 60,00
Jongere (t/m 30 jaar) 40,00
Connect-lid (t/m 35 jaar) 25,00
Vriend van Nexus gratis
Bestel entreekaarten

Nexus 89, ‘De revolutie van de hoop’
De bijdragen van de sprekers van de Nexus-conferentie 2021 zullen verschijnen in Nexus 89, ‘De revolutie van de hoop’. Deze uitgave verschijnt in het voorjaar van 2022 en maakt deel uit van het lidmaatschap 2022. Reserveer nu een exemplaar of word Nexus-lid.

Word ook Nexus-lid
Sluit u nu aan bij het Nexus Instituut en word Nexus-lid. Nexus-leden profiteren direct van kortingen op entreekaarten en ontvangen het tijdschrift Nexus thuis. Bekijk hier alle voordelen.

Programma

10.00 uur Welkom Rob Riemen

10.10 uur Revolution! The Political Crisis of our Time
Rondetafelgesprek Svetlana Tichanovskaja, Giuseppe Conte, Minouche Shafik, Wole Soyinka, Mary Trump, Kehinde Andrews, Patrick Deneen en Charis Vlavianós
moderator Rob Riemen

12.15 uur Presentatie jubileumuitgave Nexus 88

12.25 Lunch, aangeboden door het Nexus Instituut

13.15 uur Hope Regained. A New World
Rondetafelgesprek met Jeff Flake, Patti Smith, Antonio Spadaro, Colombe Cahen-Salvador, Anand Patwardhan, Nadia Harhash, Robert Cooper en Leon Wieseltier
moderator Rob Riemen

15.40 uur Songs of Hope. Patti Smith & Lenny Kaye

16.00 uur Signeersessie en receptie

De conferentie vindt plaats in de Nationale Opera & Ballet en is alleen te bezoeken met een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest.