Conferentie

The Triumph of Science

and the Secret of Man
Brochure

Als de wetenschap alle vragen rond de mens zal hebben beantwoord, kennen we dan het geheim van de mens? In 1959 vroeg de Britse chemicus en romanschrijver C.P. Snow aandacht voor de groeiende kloof tussen de ‘two cultures’, tussen de waarheidsaanspraken van de harde bètawetenschap enerzijds en de ‘geleefde’ waarheid van de humaniora anderzijds.

Wat is de stand anno nu? Wat gebeurt er met ons kennisideaal, onze waarden, waarheid, moraal, denken en handelen onder invloed van de wetenschap? Hoe ziet ons moderne verlangen naar waarheid eruit? Zitten de romantici van onze tijd in Café De Zwart of achter de knoppen van de CERN in Genève? Waarom lijken de humaniora alleen nog relevant te zijn als ze hun economisch nut kunnen bewijzen? Zal de wetenschap het laatste woord hebben over de betekenis van het leven en de bestemming van de mens?

In twee panels, voorafgegaan door een keynote speech, debatteren tien wetenschappers, filosofen en schrijvers over de grote vragen met betrekking tot de wetenschap.

PUBLICITEIT

In de hersenen ligt de basis van de moraal
2 december 2013
Filosofie Magazine interviewt Patricia Churchland (PDF)