Lezing

The Years of My Life

Nexus-lezing Elisabeth Mann Borgese

Naar analogie van Thomas Manns beroemde voordracht Meine Zeit (1950) geeft zijn dochter, Elisabeth Mann Borgese, haar visie op de tijd waarin zij leefde. Ze haalt herinneringen op aan haar jeugdjaren, getekend door de Tweede Wereldoorlog en ballingschap in de Verenigde Staten, en beschrijft hoe naoorlogse intellectuelen in Amerika en Europa de basis legden voor internationale wetgeving, geleid door een wereldfederalistisch ideaal. Mann Borgese wijst erop dat de tijden in zoverre veranderd zijn dat de mens zich bewust is geworden van het belang van natuur en milieu.