Connect

Wat is humanisme?

Nieuwjaarsborrel met Jong HV

Het Nexus Instituut positioneert zichzelf binnen het Europees humanisme. Het wil de cultuurfilosofische traditie, die strekt van de Oudheid tot nu, voortzetten en in leven houden. Maar wat betekent dat precies? En hoe verhoudt zich deze vorm van humanisme tot de seculiere levenshouding die het Humanistisch Verbond voorstaat? Gaan humanisme en geloof samen? Wat heeft een humanistische overtuiging voor uitwerking op de manier waarop je je leven invulling geeft?

Om uit te vinden wat nu de betekenis is van het begrip humanisme, houdt Nexus Connect samen met Jong HV, de jongerenvereniging van het Humanistisch Verbond, een gezamenlijke nieuwjaarsborrel. Na een uiteenzetting over het humanismebegrip door Rob Riemen, oprichter-directeur van het Nexus Instituut, en Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond, gaan Connect-leden en Jonge Humanisten in verschillende debatronden met elkaar in gesprek over de vraag wat humanisme is – en waar ze zich het meest bij thuis voelen.