Connect

Wat is rijkdom?

Connect-ledenmiddag

Het Nexus-symposium How Much Is Enough? met Robert Skidelsky deed dit voorjaar veel stof opwaaien. In september presenteert het Nexus Instituut Nexus 64, Luxe en verval, met daarin essays van Skidelsky, John Maynard Keynes, Tomas Sedlacek en anderen. Het bestuur van Nexus Connect neemt die gelegenheid te baat om, geïnspireerd door de essays uit Nexus 64, een tweede ledenmiddag te organiseren rond het thema ‘Wat is rijkdom?’. Net als de vorige borrel vindt die plaats in een gepaste setting, namelijk in het Koffiehuis van de Hollandsche Lloyd in Amsterdam, op zaterdag 21 september tussen 14.30 uur en 17.30 uur. Je bent van harte uitgenodigd om in verschillende debatrondes het gesprek met de overige Connect-leden aan te gaan over de vraag wat rijkdom is, of onze samenleving wel de juiste soort rijkdom nastreeft en hoe je je eigen leven kunt verrijken.