Conferentie

What Is a Good Society?

Part I. Mass Democracy on Trial

In 1930 verscheen La Rebelión de las Masas (De opstand der horden). Gemeenschappelijke morele wortels, concludeert José Ortega y Gasset daarin, hebben plaats moeten maken voor het door angst en begeerte bepaalde gedrag van de massa. Wat is de invloed van massademocratie op onze hoogste waarden, cultuur, kennis en de toekomst van de democratie in de Europese samenleving? In zijn essay ‘The Mass Situation and Noble Values’ (zie Nexus 28) betoogt Nicola Chiaromonte dat Ortega y Gasset te weinig oog heeft voor een belangrijke oorzaak van de massamaatschappij: de neergang van de politieke en intellectuele elites die zelf niet meer in geestelijke en morele waarden geloven. Wat betekent dit verraad van de intellectuele elite? Wat is het wezen van democratie en hoe behouden we een liberale, democratische politieke cultuur als belangrijke voorwaarde voor een vrije, humane samenleving? Welke vrijheden worden er gegarandeerd en welke rechten beschermd? Wat is een goede maatschappij?

PROGRAMMA

09.45 Welkom Rob Riemen

10.00 Keynote lezing Mario Vargas Llosa

11.20 Debat Who are we, why and what has the betrayal of the intellectuals to do with this?

13.00 Lunch

14.00 Inleiding Avishai Margalit

14.15 Debat What are the radical defects from which modern European culture suffers?

16.00 Inleiding Luc Ferry

16.15 Debat Mass Media, Mass Culture and the Crisis of Intelligence

18.00 Diner

19.30 Concert door de Ebony Band

20.00 Debat Politics and Populism: What is democracy?

21.30 Einde