Conferentie

What Will Save the World?

Nexus-conferentie 2016
Brochure

De berichten uit de wereld zijn allesbehalve positief: aan de grenzen van Europa verstevigen autoritaire regimes hun macht, de politiek in de EU en VS is verregaand versplinterd en er zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en armoede. De staat van de wereld is precair; toch zijn er ook optimisten, die geloven in de reddende kracht van wetenschap, technologie of internationale instellingen en betogen dat de wereld eigenlijk de goede kant op gaat.

Op zaterdag 12 november in Amsterdam gingen internationale activisten, wetenschappers en filosofen in debat over de diepere vragen achter de huidige politieke, ecologische en sociale crises. Wat is het defect in onze beschaving? Is materiële vooruitgang voldoende, of moet deze een morele of sociale basis hebben? Is technologie een vloek of een zegen? En wat kan de wereld redden – politiek, kunst, wetenschap, of geloof?

PUBLICITEIT

NRC interviewt Simon Schama
18 november 2016
‘Er komt een laag eelt over onze beschaving te liggen.’
PDF NRC interviewt Simon Schama

Trouw bespreekt Nexus-conferentie
14 november 2016
‘Een dagje somberen met allure.’
PDF Conferentie-verslag in Trouw

NRC interviewt Sidney Blumenthal
4 november 2016
‘Clinton moet vechten tegen FBI én Russische hackers: ongekend!’
Lees het interview

Video

Video

Video

Programma

9.40 Welkom Rob Riemen

9.45 Openingslezing Ágnes Heller

10.40 Pauze

11.00 Rondetafelgesprek 1: Wat is het defect van de beschaving?

12.45 Lunch

13.30 Muzikaal intermezzo

14.15 Rondetafelgesprek 2: Wat zal de wereld redden?

16.00 Signeersessie