Connect

Zijn wij echt ons brein?

Meet & greet met Patricia Churchland

Wordt ons moreel bewustzijn ons ingegeven door God, beschaving of cultuur? Rust de kern van onszelf in onze ziel? Welnee, zegt neurowetenschapper en filosoof Patricia Churchland: onze menselijkheid, moraal en identiteit ontspringen aan onze hersenen. Churchland verricht baanbrekend onderzoek naar de manier waarop de chemische processen in ons brein ons aanzetten tot empathie en zelfbewustzijn. In haar werk haalt ze aloude overtuigingen zonder aarzeling onderuit, terwijl ze tegelijkertijd het belang van omgevingsfactoren en sociale structuren niet uit het oog verliest. Patricia Churchlands uiterst rationalistische stellingname roept cruciale vragen op. Wat gebeurt er met de vrije wil als we in zo hoge mate voorgeprogrammeerd blijken? Wat is nog de betekenis van religie? En hoe dominant is nature nu echt ten opzichte van nurture? Op de ochtend van de Nexus-conferentie The Triumph of Science worden de leden van Nexus Connect tijdens een ontmoeting van een uur in de gelegenheid gesteld deze en andere vragen voor te leggen aan Patricia Churchland.

AANBEVOLEN

Patricia S. Churchland, Touching a Nerve. The Self as Brain (2013).

Patricia S. Churchland, Braintrust (2011).