Lezing

Zur Kultur der europäischen Vereinigung

Nexus-lezing Richard von Weizsäcker

Er bestaat een gezamenlijke Europese cultuur, die de Europeanen over alle diepe conflicten heen steeds verbindt. Op de drempel van de eenentwintigste eeuw, op een moment dat de Europese Unie zich opmaakt voor een grote uitbreiding, schetst Richard von Weizsäcker die cultuur. Maar hij signaleert ook dat ze bedreigd wordt door de crisis in liberale samenlevingen, die maakt dat het economisch belang altijd boven de sociale cohesie wordt gesteld.