Symposium

Great!

Art and Greatness

Tegen Arnold Schönberg zou Gustav Mahler ooit hebben gezegd: Ik begrijp niets van uw muziek, maar ik weet dat het grote kunst is en daarom geef ik u mijn steun. Maar wat is grote kunst? Hoe kunnen we grootheid meten en herkennen? Gaat het om kwaliteit of kwantiteit? Wie bepaalt wat grote kunst is? Is dat het publiek, de kunstcriticus, de kunstenaar, de subsidiegever, het nageslacht? Streeft de hedendaagse kunstenaar nog naar grootheid? Zoekt het publiek eigenlijk nog wel grootheid in de kunst? En zo ja, waar vinden we die dan? Prominente vertegenwoordigers van de kunst en kunstkritiek bespraken deze kwesties na een masterclass van balletdanser Damian Woetzel.