Antoon Braeckman

Belgium, 1958

Antoon Braeckman is Professor of Contemporary Political Philosophy at KU Leuven. He investigates the history of philosophy, German idealism and the social and political philosophy of modernity. He wrote De waarheid van de kunst: de rol van het esthetische in Schellings romantische moderniteitskritiek (1996) and was co-author of Handboek wijsbegeerte (2006).