Antoon_Braeckman._Lannoo
philosopher

Antoon Braeckman

Antoon Braeckman is Professor of Contemporary Political Philosophy at KU Leuven. He investigates the history of philosophy, German idealism and the social and political philosophy of modernity. He wrote De waarheid van de kunst: de rol van het esthetische in Schellings romantische moderniteitskritiek (1996) and was co-author of Handboek wijsbegeerte (2006).

Published in

Journal Nexus
2010 or Earlier

Nexus 8