Journal Nexus

Nexus 11

Bildung

The journal Nexus is only published in Dutch

Waartoe dient culturele vorming? De ware Bildung kenmerkt zich door kennis die de kritische geest van mensen scherpt zodat zij zelf kunnen oordelen wat goed en wat niet goed is. De schrijvers in Nexus 11 bieden met hun essays tegenwicht aan de eindeloze discussie over het maatschappelijk nut van de humaniora.