Journal Nexus

Nexus 12

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

In dit twaalfde nummer staat het verleden centraal. Niet uit nostalgie naar vermeende betere tijden, maar in een poging inzicht te verschaffen in onze tijd, door de nexus met het verleden te tonen.

Arnold Schönberg vormt het onderwerp van de lezingen van Allan Janik, Steven Beller en Rob Riemen, n.a.v. het colloquium bij de productie Moses und Aron, georganiseerd door het Nexus Instituut en De Nederlandse Opera.