Journal Nexus

Nexus 13

Het universitas-ideaal

The journal Nexus is only published in Dutch

Deze uitgave bundelt reflecties over het universitas-ideaal van het cultureel geheugen, de welsprekendheid, de morele en historische kennis.

Amartya Sen doordenkt in de Nexus-lezing 2005 de filosofische vooronderstelling van economische benaderingen van de milieuproblematiek. Geloof en betrokkenheid verbeteren het milieu niet; hiervoor zijn rationeel denken, economische analyse en normvaststelling nodig.