Journal Nexus

Nexus 13

Het universitas-ideaal

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus supporter, to access our online archive.

Deze uitgave bundelt reflecties over het universitas-ideaal van het cultureel geheugen, de welsprekendheid, de morele en historische kennis.

Amartya Sen doordenkt in de Nexus-lezing 2005 de filosofische vooronderstelling van economische benaderingen van de milieuproblematiek. Geloof en betrokkenheid verbeteren het milieu niet; hiervoor zijn rationeel denken, economische analyse en normvaststelling nodig.