Journal Nexus

Nexus 17

Utopie en onttovering

The journal Nexus is only published in Dutch

Nexus 17 vormt met zijn beknopte verzameling essays opnieuw een kleine bijdrage aan de overdracht van ons cultureel erfgoed.

De cultuurkritiek in de essays van Claudio Magris en Imre Kertèsz blijkt een schoolvoorbeeld van klassieke cultuurkritiek. Zij laten zich leiden door hoe de wereld zou moeten zijn en niet door hoe de wereld is.