Journal Nexus

Nexus 2

The journal Nexus is only published in Dutch

Nexus 2 bevat essays over uiteenlopende onderwerpen. Jean-Marc Piret schrijft over de rol van religie in de geseculariseerde samenleving, K. Enenkel overdenkt het actieve en contemplatieve leven van Petrarca, R.G. Fuks-Mansfeld analyseert de ondergang van het Oost-Europese jodendom, Herman Servotte beziet de nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden van religieuze gevoelens in het werk van T.S. Eliot en W.H. Auden, Hans van der Ploeg plaatst de rechtvaardiging van zelfmoord in een historische context, en tenslotte schrijft Maria Brouwer over Schumpeters visie op het kapitalisme.