Journal Nexus

Nexus 30-31

Na 11 september. Eigentijdse en oneigentijdse beschouwingen

The journal Nexus is only published in Dutch

Het meest inzichtelijke commentaar op ‘11 september 2001’ werd reeds in 1939 geschreven: het magistrale De Ilias of het gedicht van de kracht van Simone Weil. Alles wat zich boven de tijd weet te verheffen, is het meest bij de tijd.

In dit dubbelnummer staan eigentijdse en oneigentijdse beschouwingen over de aanslagen in de Verenigde Staten, zoals de Nexus-lezing 2001 Amerika en Europa na 11 september door Richard Holbrooke.