Journal Nexus

Nexus 36

Vrijheid en tirannie

The journal Nexus is only published in Dutch

Nobelprijswinnaar William Faulkner opent deze uitgave met het verhaal over hoe het respect voor zijn individuele vrijheid vernietigd wordt, wanneer een weekblad, tegen zijn uitdrukkelijke wens in, zijn privacy schendt en hem zodoende reduceert tot een goed verkopend consumptieartikel. Wat in Faulkners tijd nog ongebruikelijk was, is inmiddels – onder het mom van ‘persvrijheid’ en ‘vrije nieuwsgaring’ – eerder regel dan uitzondering.

Nexus 36 richt het vizier op de tirannie, die regelmatig onder de vlag van de vrijheid vaart.