Journal Nexus

Nexus 4

The journal Nexus is only published in Dutch

In Nexus 4 levert George Steiner zijn eerste van vele bijdragen aan Nexus met het essay ‘Door die spiegel, in raadselen’. Verder passeren onder meer Stendhal, Nietzsche, Alexis de Tocqueville en Seneca de revue.