Journal Nexus

Nexus 48

Droom en verantwoordelijkheid

The journal Nexus is only published in Dutch

De dertiger jaren vorige eeuw. Delmore Schwartz is dichter en publiceert wanneer hij eenentwintig wordt in het tijdschrift Partisan Review ‘In Dreams begin Responsibilities.’ Op slag zijn dichter en tijdschrift beroemd. In één regel, in één verhaal, leest een generatie jonge intellectuelen haar levensopdracht: ‘What are you doing… Why don’t you think of what you’re doing… You will be sorry if you do not do what you should do.’

In Nexus 48 is het woord aan hen die nu jong zijn om te vertellen over hun dromen en verantwoordelijkheden, over hún intellectueel ontwaken.