Journal Nexus

Nexus 49

Wie is wel onderwezen?

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus supporter, to access our online archive.

Met Nexus 49 levert het Nexus Instituut een intellectuele bijdrage aan het actuele onderwijsdebat. De allesbehalve sussende essays zijn voortgekomen uit de Nexus-conferentie 2007 What is an Educated Man? over onderwijs, kennis en verantwoordelijkheid.