Journal Nexus

Nexus 5

The journal Nexus is only published in Dutch

Nexus 5 bevat onder meer essays over de politieke verbeelding van Giuseppe Verdi, de strijd van Hannah Arendt voor geestelijke en politieke vrijheid, en Wittgensteins verkenning van de grenzen van de menselijke geest.