Journal Nexus

Nexus 52

Wat is groot?

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus supporter, to access our online archive.

Wat is groot? Deze vraag wordt nog maar weinig gesteld in onze hedendaagse maatschappij, waar high en low art naast elkaar bestaan, waar de grens tussen het alledaagse en het buitengewone is vervaagd en waar een begrip als ‘grootheid’ verdacht is geworden. Toch is het ook nu van belang ons aan het banale te ontworstelen en te reiken naar het hoge, het schone, het goede. Maar hoe herken je wat een kunstwerk, een persoon, een leven groot maakt? In Nexus 52 wordt gezocht naar de essentie van grootheid.