Journal Nexus

Nexus 56

De terugkeer van de spoken

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus supporter, to access our online archive.

In Europa en de Verenigde Staten lijken de spoken van de 20ste eeuw terug te keren. Zijn het hedendaagse populisme, fanatisme en nationalisme de fantomen van fascisme en communisme?

Wat brengen de macht van de publieke opinie, het aanwijzen van een zondebok, het groeiende ressentiment en een politieke elite die geen antwoord lijkt te hebben? De auteurs van Nexus 56 laten zien welke moderne gedaanten de spoken aannemen. Zo helpen ze ons een antwoord te vinden op die ene, belangrijke vraag: wat nu?