Journal Nexus

Nexus 57

Beethoven of Superman?

The journal Nexus is only published in Dutch

Wie is nu onze ware held, Superman of Beethoven? Welk beschavingsideaal regeert onze westerse cultuur? Waar koersen wij op af? Waarin schuilt het geheim van een wereld waarin alle mensen elkaars broeder zijn? De deelnemers aan de Nexus-conferentie 2010 What’s Next for the West? Beethoven meets Superman zoeken naar antwoorden in Nexus 57.