Journal Nexus

Nexus 58

Lofzangen

The journal Nexus is only published in Dutch

Wie het vertrouwen in beschaving en universele menselijke waardigheid niet wil verliezen, is aangewezen op de rede en de kritische beschouwing. Maar veel waardevols vraagt niet om louter rationele reflectie, maar om aanprijzing en verheerlijking, om door de mens herkend, gekend en overgedragen te worden.

Daarom is Nexus 58 gevuld met lofzangen, op onder meer het leven van de geest, het lezen, de eenzaamheid, de luiheid, de traagheid, de zachtmoedigheid en de echtheid.