Journal Nexus

Nexus 59

De laatste vragen van Gustav Mahler

The journal Nexus is only published in Dutch

Gustav Mahlers muziek raakt ons allemaal – maar velen kennen de betekenis ervan niet meer. Mahler stelde in zijn muziek dringende vragen over de mens, kunst en God. Welke ideologie, welke ideeën lagen ten grondslag aan zijn werken? En wat voor betekenis en nut hebben zijn vragen nog in onze tijd? De sprekers van de Nexus-conferentie 2011 The Questor Hero schrijven erover in Nexus 59.