Journal Nexus

Nexus 67

School der beschaving

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus supporter, to access our online archive.

Nexus legde de auteurs van Nexus 67 het volgende voor: stel je voor dat je doceert aan wat Nietzsche de ‘school der beschaving’ noemt.

1. Wat (welk boek of andere kunstuiting) zou je je studenten vurig aansporen te lezen, zien of beluisteren – en waarom?

2. Welke deugden, kwaliteiten, vaardigheden zou je je studenten willen bijbrengen – gebaseerd op je eigen levenservaring van wat belangrijk is?