Journal Nexus

Nexus 71

Wachten op de barbaren

The journal Nexus is only published in Dutch

Waarom zijn er nog altijd barbaren? En hoe beschaafd zijn wij zelf eigenlijk? Na afloop van de Nexus-conferentie ‘Waiting for the Barbarians’ schreven de sprekers een essay over deze twee grote vragen die op deze conferentie aan de orde kwamen.