Journal Nexus

Nexus 72

Democratische bespiegelingen

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus supporter, to access our online archive.

Opdat onze wereld weer een democratie zal zijn, niet naar de letter maar naar de geest, presenteert deze uitgave van Nexus het werk van Thomas Mann en Walt Whitman, een pleidooi van Peter Sellars in de geest van Walt Whitman en het symposiumgesprek tussen Amerikaanse politici en intellectuelen over ‘Democracy Today in the USA’.