Journal Nexus

Nexus 7

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Deze aflevering wordt opgedragen aan Johan Polak, de erudiete uitgever en classicus, die een universum creëerde van boeken, kunst en poëzie.

Als eerbetoon en ter herinnering aan deze vriend is dit eerste themanummer van Nexus, waarvan hij een van de oprichters was, gewijd aan een wereld die niet vergeten mag worden: de wereld van Johan Polak.