Nexus Library

Wat zingt, is wat zwijgt

Dutch edition only

This Nexus Library edition is only published in Dutch

Nexus Bibliotheek deel I, gebonden editie, keuze en vertaling Gerard Rasch

Adam Zagajewski publiceerde tijdens het communistisch regime in Polen ondergronds, want de discrepantie tussen de werkelijkheid volgens de ideologie en het gewone leven was in de gedichten te zichtbaar. Het politiek engagement bleek echter niet zijn element. Tegenover de menselijke saamhorigheid waartoe de onderdrukten in het aangezicht van het totalitarisme verplicht zijn, stelt Zagajewski de eenzaamheid, de inkeer, het individuele bestaan, want ook solidariteit leidt tot conformisme en beperkt de poëzie. Later ontwikkelt Adam Zagajewski als balling een nieuwe lyrische, muzikale en veelal associatieve poëtica. Het gaat nu om de vertolking van hetgeen zich achter de zichtbare werkelijkheid verbergt, om inzicht in de onzegbaarheid van schoonheid.

Een herinnering

We leefden. Jaloers werden we aangekeken
door de ogen van slaperige hagedissen, bladeren
van bruine olmen, alsof ze zich verbaasden
dat zo’n overmaat aan leven nog mogelijk was
en niet overstroomde tot zijn ondergang.

About the author

Adam Zagajewski

Poland, 1945
Adam Zagajewski is a writer of poems, essays and short stories. He studied philosophy and psychology in Poland and made his debut as a poet in 1972. Among his works are Mysticism for Beginners (1997) and Unseen Hand (2011). Zagajewski taught creative writing at the University of Houston and has been visiting professor at the University of Chicago since 2007, where he is also a member of the Committee on Social Thought.