Nexus

Nexus’ Genesis

Rob Riemen

Alles, worin der Mensch sich ernstlich einläßt, ist ein Unendliches…
– Goethe

 

I

Ik was in New York en stond op Lincoln Plaza te wachten op een taxi toen plotseling te midden van het verkeerslawaai een zachte, vriendelijke stem klonk en het een paar seconden duurde voordat ik me realiseerde de aangesprokene te zijn aan wie de vraag werd gesteld: ‘But what can we do?’ Met mijn ogen gericht op Broadway, turend naar een lege taxi, had ik de twee jonge mannen niet zien aankomen die ik, toen ik omkeek, herkende als twee studenten van de Juilliard School of Music. Ik was te verrast om onmiddellijk iets te kunnen zeggen en zo viel er even een wat pijnlijke stilte. De verwarring die op mijn gezicht af te lezen viel, werd door de vraagsteller waarschijnlijk geïnterpreteerd als zou ik zijn vraag niet goed hebben begrepen en ter nadere verklaring merkte hij op: ‘Wij hebben uw drie colleges bijgewoond en u heeft ons wel overtuigd. Maar we vroegen ons af: wat kunnen we nu doen?’ Dat ik nog steeds niet wist wat ik moest zeggen, kwam echter niet doordat ik zijn vraag niet begreep, maar juist doordat ik de vraag maar al te goed begreep.